Tháng Tư 7, 2021
https://storytelling.vn/wp-content/uploads/2021/04/z2399719093755_8c996874990f17900d1a18737a097485-1280x640.jpg

Đà Lạt, Việt Nam. Để chụp tấm ảnh này, mình chia sẽ một số nội dung và câu chuyện xung quanh bức ảnh này. Điểm chụp tại Hồ Suối Tía, Đà Lạt Thời gian chụp khoản 05h-6h30 Từ Nha Trang ngủ lúc 21h, 2h dậy, tỉnh người là tập trung ở một điểm, an em...