Tại Trung tâm tư vấn và đào tạo truyền thông số, chúng tôi tin tưởng vào con người và mong muốn đóng góp cho mỗi cá nhân, mỗi tổ chức mà chúng tôi có cơ hội cộng tác có được niềm vui phát triển cá nhân và công việc kinh doanh như ý. Mỗi tương tác với bạn là một trải nghiệm tích cực, lý thú và phấn khích bởi Trung tâm thật sự lắng nghe câu chuyện của bạn, và đưa ra những giải pháp dễ dàng thực hiện với chi phí tối giản.
https://storytelling.vn/wp-content/uploads/2020/11/sign.png
Tại Pallas Solutions, chúng tôi tin tưởng vào con người và mong muốn đóng góp cho mỗi cá nhân, mỗi tổ chức mà chúng tôi có cơ hội cộng tác có được niềm vui phát triển cá nhân và công việc kinh doanh như ý. Mỗi tương tác với bạn là một trải nghiệm tích cực, lý thú và phấn khích bởi Pallas Solutions thật sự lắng nghe câu chuyện của bạn, và đưa ra những giải pháp dễ dàng thực hiện với chi phí tối giản.

Giáo sư
Piyush ``Pi`` Sharma

Giáo sư Piyush “Pi” có hơn 30 kinh nghiệm trong công việc và học thuật ở Ấn Độ, Singapore, Hong Kong và Úc. Ông ấy vinh dự được xếp hạng trong 2% các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong tất cả lĩnh vực và được công nhận là ngôi sao nổi bật duy nhất trong lĩnh vực marketing trong số 40 nhà nghiên cứu hàng đầu của Úc trên tất cả lĩnh vực vào năm 2019. Ông ấy là Phó Tổng Biên tập (Marketing) cho Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh và trước đây là đồng Tổng Biên Tập cho Tạp chí Kế hoạch và Trí tuệ Marketing, Phó Tổng Biên tập cho Tạp chí Marketing Dịch vụ, Biên tập viên cao cao cấp (Marketing) cho Tạp chí Quốc tế các thị trường mới nổi, và Biên tập viên khu vực (Châu Á) cho Tạp chí Quản lý Tri thức. Ông ấy cũng là thành viên trong Ban Biên tập của nhiều Tạp chí như Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh Quốc tế, Tạp chí của Viện khoa học Marketing, Tạp chí Nghiên cứu Dịch vụ, Tạp chí Marketing châu Âu, Tạp chí Quản lý Tri thức, Tạp chí Lý thuyết và Thực hành Dịch vụ, Tạp chí Quốc tế các thị trường mới nổi, Tạp chí Truyền thông Sáng tạo, Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh Ấn Độ và các tạp chí khác.
Giáo sư Sharma đã có hơn 90 bài báo được công bố, nghiên cứu về nhiều chủ đề khác nhau từ hành vi người tiêu dùng đa văn hóa đến chiến lược marketing và thương hiệu, marketing dịch vụ và quốc tế đến các chủ đề nghiên cứu xuyên ngành ở các tạp chí quốc tế lớn như Tạp chí các nghiên cứu kinh doanh quốc tế, Tạp chí của Viện Khoa học Marketing, Tạp chí Nghiên cứu Dịch vụ, Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh, Tạp chí Quản trị Marketing Công nghiệp, Tạp chí Đánh giá Kinh doanh Quốc tế, Tạp chí Marketing châu Âu, Tạp chí Quản lý Dịch vụ, Tạp chí Quản lý, Tâm lý và Marketing châu Á Thái Bình Dương, Tạp chí Quảng cáo, Tạp chí Quản trị Marketing, Tạp chí Lý thuyết và Thực hành Dịch vụ, Tạp chí Marketing Dịch vụ và nhiều tạp chí khác. Giáo sư Sharma đã trình bày nghiên cứu của mình tại hơn 100 hội thảo quốc tế và là diễn giả chính cũng như người tổ chức các hội thảo nghiên cứu trên thế giới, châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Hong Kong, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand và Việt Nam), châu Âu (Pháp, Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh) và Bắc Mỹ (Canada và Mỹ).

Tiến sĩ
Đỗ Khắc Xuân Diễm

TS. Đỗ Khắc Xuân Diễm là Giảng viên Marketing, công tác tại trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Cô ấy tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học RMIT, Úc. Nghiên cứu của cô ấy được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế hàng đầu như tạp chí Marketing Dịch vụ, tạp chí Marketing Chiến lược và tạp chí Quản trị Thương hiệu cũng như tại các hội nghị Marketing uy tín quốc tế như Hiệp hội Marketing Mỹ (AMA), hội nghị chuyên đề nghiên cứu quốc tế về dịch vụ xuất sắc trong quản lý (QUIS), hội nghị Marketing Úc và New Zealand (ANZMAC) và Học viện Khoa học Marketing (AMS).
Cô ấy vinh dự nhận được học bổng của chính phủ Úc cho văn bằng Thạc sĩ Marketing tại trường Đại học Melbourne, Úc và tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
Ngoài nền tảng kiến thức về Marketing, cô ấy có kinh nghiệm làm việc cho các doanh nghiệp như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh, Cảng Sài Gòn và Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential.
Cô ấy có niềm đam mê nghiên cứu Marketing và mong muốn được hỗ trợ các doanh nghiệp ở Việt Nam về đào tạo, tư vấn và nghiên cứu Marketing.

Giáo sư
Piyush ``Pi`` Sharma

Giáo sư Piyush “Pi” có hơn 30 kinh nghiệm trong công việc và học thuật ở Ấn Độ, Singapore, Hong Kong và Úc. Ông ấy vinh dự được xếp hạng trong 2% các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong tất cả lĩnh vực và được công nhận là ngôi sao nổi bật duy nhất trong lĩnh vực marketing trong số 40 nhà nghiên cứu hàng đầu của Úc trên tất cả lĩnh vực vào năm 2019. Ông ấy là Phó Tổng Biên tập (Marketing) cho Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh và trước đây là đồng Tổng Biên Tập cho Tạp chí Kế hoạch và Trí tuệ Marketing, Phó Tổng Biên tập cho Tạp chí Marketing Dịch vụ, Biên tập viên cao cao cấp (Marketing) cho Tạp chí Quốc tế các thị trường mới nổi, và Biên tập viên khu vực (Châu Á) cho Tạp chí Quản lý Tri thức. Ông ấy cũng là thành viên trong Ban Biên tập của nhiều Tạp chí như Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh Quốc tế, Tạp chí của Viện khoa học Marketing, Tạp chí Nghiên cứu Dịch vụ, Tạp chí Marketing châu Âu, Tạp chí Quản lý Tri thức, Tạp chí Lý thuyết và Thực hành Dịch vụ, Tạp chí Quốc tế các thị trường mới nổi, Tạp chí Truyền thông Sáng tạo, Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh Ấn Độ và các tạp chí khác.
Giáo sư Sharma đã có hơn 90 bài báo được công bố, nghiên cứu về nhiều chủ đề khác nhau từ hành vi người tiêu dùng đa văn hóa đến chiến lược marketing và thương hiệu, marketing dịch vụ và quốc tế đến các chủ đề nghiên cứu xuyên ngành ở các tạp chí quốc tế lớn như Tạp chí các nghiên cứu kinh doanh quốc tế, Tạp chí của Viện Khoa học Marketing, Tạp chí Nghiên cứu Dịch vụ, Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh, Tạp chí Quản trị Marketing Công nghiệp, Tạp chí Đánh giá Kinh doanh Quốc tế, Tạp chí Marketing châu Âu, Tạp chí Quản lý Dịch vụ, Tạp chí Quản lý, Tâm lý và Marketing châu Á Thái Bình Dương, Tạp chí Quảng cáo, Tạp chí Quản trị Marketing, Tạp chí Lý thuyết và Thực hành Dịch vụ, Tạp chí Marketing Dịch vụ và nhiều tạp chí khác. Giáo sư Sharma đã trình bày nghiên cứu của mình tại hơn 100 hội thảo quốc tế và là diễn giả chính cũng như người tổ chức các hội thảo nghiên cứu trên thế giới, châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Hong Kong, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand và Việt Nam), châu Âu (Pháp, Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh) và Bắc Mỹ (Canada và Mỹ).

Tiến sĩ Đỗ Khắc Xuân Diễm

TS. Đỗ Khắc Xuân Diễm là Giảng viên Marketing, công tác tại trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Cô ấy tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học RMIT, Úc. Nghiên cứu của cô ấy được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế hàng đầu như tạp chí Marketing Dịch vụ, tạp chí Marketing Chiến lược và tạp chí Quản trị Thương hiệu cũng như tại các hội nghị Marketing uy tín quốc tế như Hiệp hội Marketing Mỹ (AMA), hội nghị chuyên đề nghiên cứu quốc tế về dịch vụ xuất sắc trong quản lý (QUIS), hội nghị Marketing Úc và New Zealand (ANZMAC) và Học viện Khoa học Marketing (AMS).
Cô ấy vinh dự nhận được học bổng của chính phủ Úc cho văn bằng Thạc sĩ Marketing tại trường Đại học Melbourne, Úc và tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
Ngoài nền tảng kiến thức về Marketing, cô ấy có kinh nghiệm làm việc cho các doanh nghiệp như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh, Cảng Sài Gòn và Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential.
Cô ấy có niềm đam mê nghiên cứu Marketing và mong muốn được hỗ trợ các doanh nghiệp ở Việt Nam về đào tạo, tư vấn và nghiên cứu Marketing.

Tiến sĩ
Đỗ Khắc Xuân Diễm

TS. Đỗ Khắc Xuân Diễm là Giảng viên Marketing, công tác tại trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Cô ấy tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học RMIT, Úc. Nghiên cứu của cô ấy được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế hàng đầu như tạp chí Marketing Dịch vụ, tạp chí Marketing Chiến lược và tạp chí Quản trị Thương hiệu cũng như tại các hội nghị Marketing uy tín quốc tế như Hiệp hội Marketing Mỹ (AMA), hội nghị chuyên đề nghiên cứu quốc tế về dịch vụ xuất sắc trong quản lý (QUIS), hội nghị Marketing Úc và New Zealand (ANZMAC) và Học viện Khoa học Marketing (AMS).
Cô ấy vinh dự nhận được học bổng của chính phủ Úc cho văn bằng Thạc sĩ Marketing tại trường Đại học Melbourne, Úc và tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
Ngoài nền tảng kiến thức về Marketing, cô ấy có kinh nghiệm làm việc cho các doanh nghiệp như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh, Cảng Sài Gòn và Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential.
Cô ấy có niềm đam mê nghiên cứu Marketing và mong muốn được hỗ trợ các doanh nghiệp ở Việt Nam về đào tạo, tư vấn và nghiên cứu Marketing.

Tiến sĩ Lê Minh Tấn

Tiến sĩ Lê Minh Tấn, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và Đào tạo báo chí truyền thông - VOV College, hiện là giảng viên Báo chí-Truyền thông, Đại học Kinh tế-Tài chính TPHCM, tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc 2015 và đang là nghiên cứu sinh ngành báo chí học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thầy đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình và đã đạt nhiều giải thưởng cao tại Giải báo chí Quốc Gia, Liên hoan truyền hình toàn quốc.
TS Lê Minh Tấn tổ chức và trực tiếp giảng dạy các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho nhiều phóng viên, nhà báo ở các cơ quan báo chí và giảng dạy về báo chí-truyền thông cho sinh viên của nhiều trường uy tín: Trường đại học kinh tế-Tài chính TPHCM, Trường đại học bách khoa-Đại học quốc gia TPHCM, Trường Cao đẳng Phát thanh- Truyền hình II thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV)…Với nhiều năm kinh nghiệm về báo chí-truyền thông, TS Lê Minh Tấn còn tư vấn về chiến lược truyền thông-marketing, xử lý khủng hoảng truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp và đạo diễn, biên kịch nhiều TVC, Viral, Video-Marketing, Video quảng cáo bất động sản…phát trên các kênh truyền hình và mạng xã hội.

Tiến sĩ
Lê Minh Tấn

Tiến sĩ Lê Minh Tấn, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và Đào tạo báo chí truyền thông - VOV College, hiện là giảng viên Báo chí-Truyền thông, Đại học Kinh tế-Tài chính TPHCM, tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc 2015 và đang là nghiên cứu sinh ngành báo chí học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thầy đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình và đã đạt nhiều giải thưởng cao tại Giải báo chí Quốc Gia, Liên hoan truyền hình toàn quốc.
TS Lê Minh Tấn tổ chức và trực tiếp giảng dạy các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho nhiều phóng viên, nhà báo ở các cơ quan báo chí và giảng dạy về báo chí-truyền thông cho sinh viên của nhiều trường uy tín: Trường đại học kinh tế-Tài chính TPHCM, Trường đại học bách khoa-Đại học quốc gia TPHCM, Trường Cao đẳng Phát thanh- Truyền hình II thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV)…Với nhiều năm kinh nghiệm về báo chí-truyền thông, TS Lê Minh Tấn còn tư vấn về chiến lược truyền thông-marketing, xử lý khủng hoảng truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp và đạo diễn, biên kịch nhiều TVC, Viral, Video-Marketing, Video quảng cáo bất động sản…phát trên các kênh truyền hình và mạng xã hội.

Thạc Sĩ Nguyễn Thanh Tuấn

- 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền
hình
- 5 năm kinh nghiệm tư vấn nội dung truyền thông cho cá nhân,
doanh nghiệp, xây dựng nội dung kênh youtube
- 5 năm đào tạo video marketing
ĐẠT CÁC CHỨNG NHẬN
- Live Audio Recording for TV Programming _8/2004
- Reality TV Program _ 2006
- Avid Unity MediaNetwork for System Administrators, Advance
techniques for Avid Media Compposer _ 2011
- Professional Creative_2013
- Visual Story-Telling for Fatual and Documentary _ 2019
- Story telling and digital media _ 2019

Ông
Nguyễn Thanh Tuấn

- 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền
hình
- 5 năm kinh nghiệm tư vấn nội dung truyền thông cho cá nhân,
doanh nghiệp, xây dựng nội dung kênh youtube
- 5 năm đào tạo video marketing
ĐẠT CÁC CHỨNG NHẬN
- Live Audio Recording for TV Programming _8/2004
- Reality TV Program _ 2006
- Avid Unity MediaNetwork for System Administrators, Advance
techniques for Avid Media Compposer _ 2011
- Professional Creative_2013
- Visual Story-Telling for Fatual and Documentary _ 2019
- Story telling and digital media _ 2019

Liên hệ tư vấn

Online life coaching

Get the motivation, guidance, and support you need to get your life on track. If you want to attract wealth, success and happiness, then our online coaching courses are for you.

BASIC COURSEStrong start

Envision your ideal life and set goals to create your best year yet! You’ll discard old goals...

ADVANCED COURSEIncrease power

Attract what ytou want in life by eliminating the energy drains and adding in new, healthy energy sources.

ADVANCED COURSEClean up your act

If you want to attract new things into your life, you need to free up space for them.

BUSINESS COURSEDo work you love

Finding work you love is satisfying; start making the necessary transitions so that you do what you love to do.

BASIC COURSEStrong start

Envision your ideal life and set goals to create your best year yet! You’ll discard old goals...

ADVANCED COURSEIncrease power

Attract what ytou want in life by eliminating the energy drains and adding in new, healthy energy sources.

ADVANCED COURSEClean up your act

If you want to attract new things into your life, you need to free up space for them.

BUSINESS COURSEDo work you love

Finding work you love is satisfying; start making the necessary transitions so that you do what you love to do.

Khách hàng nói gì về
Pallas Solutions _ Trung tâm tư vấn và đào tạo truyền thông số

Khách hàng đã dành cho Trung tâm tư vấn và đào tạo truyền thông số những lời khen ngợi. Bên dưới là những trải nghiệm của khách hàng đã dùng dịch vụ của chúng tôi.

Đặt lịch ngay với
Pallas Solutions _ Trung tâm tư vấn và đào tạo truyền thông số/strong>

Người làm Kinh doanh không bỏ lỡ cơ hội, hãy sắp xếp để gặp gỡ và nhận tư vấn từ chúng tôi.

Đặt lịch ngay với
Pallas Solutions _ Trung tâm tư vấn và đào tạo truyền thông số

Người làm Kinh doanh không bỏ lỡ cơ hội, hãy sắp xếp để gặp gỡ và nhận tư vấn từ chúng tôi.