TRUYỀN THÔNG THUÊ NGOÀI TRỌN GÓI

Giải pháp truyền thông trọn gói cả năm của Pallas Solutions hướng đến phục vụ khách hàng sau

  • Có tư liệu truyền thông nhưng còn nghèo nàn
  • “Tắc” ý tưởng và giải pháp truyền thông Doanh nghiệp
  • Đầu tư truyền thông nhưng chưa đạt hiệu quả như mục tiêu
  • Có ngân sách xây dựng tư liệu để truyền thông ít nhất 150-200 triệu/năm

Nội dung các khách hàng thường thuê Pallas Solutions thực hiện trọn gói bao gồm:

1.Thực hiện Quay phim tư liệu các chương trình, sự kiện của Công ty

2.Thực hiện Chụp hình các chương trình, sự kiện của Công ty

3.Thực hiện Chụp hình Quảng cáo các dự án của Công ty

4.Thực hiện Video clip theo nội dung dựa trên lĩnh vực hoạt động của Công ty

5.Mời phóng viên, báo đài đưa tin sự kiện của Công ty

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trở thành khách hàng của Pallas Solutions ngay hôm nay, để nắm lấy cơ hội dẫn đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh của bạn.