Chia sẻ MarketingXây dựng giá trị cốt lõi thương hiệu.

Tháng Sáu 30, 2021by Ngọc Sơn0

_TS. Đỗ Khắc Xuân Diễm_

Có lẽ từ ‘thương hiệu’ không có gì xa lạ với mọi người. Khi nói đến Apple, chúng ta biết ngay
đó là một thương hiệu đẳng cấp, chất lượng sản phẩm tốt, kiểu dáng đẹp, thời trang và đi đôi với
giá cao. Như vậy thương hiệu là gì và làm thế nào để xây dựng thương hiệu? Rõ ràng, thương
hiệu không chỉ là tên gọi, logo hình ảnh, màu sắc mà thương hiệu phản ánh suy nghĩ, cảm xúc
của khách hàng đối với thương hiệu và chính những suy nghĩ, cảm xúc này làm nên sự khác biệt
cho thương hiệu. Để có được như vậy, doanh nghiệp phải xây dựng những giá trị cốt lõi cho
thương hiệu.

Giá trị cốt lõi của thương hiệu là những giá trị và đặc điểm tạo nên sự khác biệt của thương hiệu
với đối thủ cạnh tranh và doanh nghiệp muốn truyền thông đến khách hàng. Vậy làm thế nào để
xây dựng giá trị cốt lõi thương hiệu? Giá trị cốt lõi của thương hiệu được xác định ở mục đích/sứ
mệnh của doanh nghiệp ‘purpose’, sự nhận thức của khách hàng với thương hiệu ‘perception’,
sự nhận dạng/đặc tính thương hiệu ‘Identity’, giá trị của thương hiệu dành cho khách hàng
‘value’và sự trải nghiệm của khách hàng với thương hiệu ‘brand experience’.

1. Mục đính (Purpose)
Mục đích được hiểu như là sứ mệnh, nền tảng hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp
cần xác định rõ mục đích của mình bằng cách trả lời những câu hỏi cụ thể sau đây:
– Tại sao chúng ta thành lập công ty?
– Chúng ta muốn thực hiện những gì?
– Chúng ta sẽ phục vụ khách hàng như thế nào?
– Chúng ta cung cấp những giá trị gì cho khách hàng?
Việc xác định rõ mục đích giúp doanh nghiệp thu hút được khách hàng và tạo nên sự
khác biệt của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh.

2. Sự nhận thức của khách hàng (Perception)
Giá trị cốt lõi thương hiệu thể hiện ở sự nhận thức của khách hàng đối với thương hiệu.
– Chúng ta đóng vai trò gì trong tâm trí khách hàng?
– Khách hàng cảm nhận giá trị của chúng ta là gì?
– Chúng ta muốn khách hàng liên tưởng về thương hiệu của mình như thế nào?
Sự nhận thức của khách hàng về thương hiệu được quyết định bởi khách hàng; tuy nhiên,
doanh nghiệp cần chủ động tạo ra sự nhận thức này, thông qua các thông điệp truyền thông,
sự hoạt động và quản lý của doanh nghiệp.

3. Bản sắc thương hiệu (Identity)
Giá trị cốt lõi được xác định ở bản sắc, đặc tính thương hiệu và doanh nghiệp cần trả lời
những câu hỏi sau:
– Văn hóa của doanh nghiệp là gì?
– Quan điểm của chúng ta là gì?
– Chúng ta sẽ giao tiếp, truyền thông như thế nào?
– Niềm tin và hành vi của chúng ta là gì?

Trả lời các câu hỏi trên giúp doanh nghiệp xác định rõ danh tính, bản sắc của thương
hiệu, là cách để doanh nghiệp truyền thông giao tiếp với khách hàng một cách chuẩn mực,
nhất quán.

4. Giá trị (Value)
Giá trị cốt lõi của thương hiệu có thể được xác định dựa trên quan điểm về giá trị của
doanh nghiệp, bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
– Điều gì quan trọng với chúng ta?
– Chúng ta muốn làm sự khác biệt như thế nào?
– Điều gì chúng ta cho đánh giá trên tất cả, ngay cả quyền lợi về tài chính?
Nói chung, giá trị thể hiện những gì doanh nghiệp quan tâm với vị trí là một công ty.

5. Sự trải nghiệm thương hiệu (Brand experience)
Sự đa dạng sản phẩm, dịch vụ tạo ra nhiều lựa chọn cho khách hàng và khuynh hướng
khách hàng sẽ chọn mua sản phẩm hay tiêu dùng dịch vụ nào mà họ thích. Cho nên,
ngoài các lợi ích cốt lõi của sản phẩm, doanh nghiệp cần tạo ra sự trải nghiệm cho khách
hàng. Doanh nghiệp cần trả lời những câu hỏi sau:
– Khách hàng sẽ tương tác với chúng ta ở mỗi giai đoạn như thế nào?
– Loại trải nghiệm nào mà doanh nghiệp muốn tạo ra cho khách hàng?
– Điều gì làm cho sự trải nghiệm của khách hàng tốt hơn của đối thủ cạnh tranh?

#thuonghieu, #giatrithuonghieu, #xaydungthuonghieu, #sukhacbiet, #giatricotloithuonghieu

Nguồn: Rebecca Riserbato, 2021. The Beginner’s guide to brand pillars. HubSpot.

Ngọc Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *