Chia sẻ MarketingXây dựng mục tiêu marketing như thế nào và làm sao để đạt được nó?

Tháng Sáu 30, 2021by Luke0

_TS. Đỗ Khắc Xuân Diễm_

Khi kinh doanh, chắc hẳn các bạn có đặt ra mục tiêu cho mình, ví dụ tôi muốn doanh số bán
hàng bao nhiêu, bao nhiêu người theo dõi trang web, fanpage của tôi,…và đây là những mục tiêu
marketing. Như vậy mục tiêu marketing là những gì doanh nghiệp muốn đạt được trong một thời
gian nhất định.

Việc xác định mục tiêu marketing là cần thiết cho các doanh nghiệp vì chúng giúp xác định
hướng đi, chiến lược hành động của doanh nghiệp và là thang đo kết quả hoạt động, sự thành
công của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc xây dựng mục tiêu như con dao hai lưỡi. Một mặt, các
mục tiêu có thể giúp doanh nghiệp duy trì tốc độ phát triển trong một thời gian dài nhưng mặt
khác các mục tiêu này làm cho doanh nghiệp tập trung vào những lợi ích của mình mà quên đi
lợi ích của khách hàng.

Tim Cook, CEO của Apple khi được hỏi tại hội nghị về internet và công nghệ Goldman Sach ở
San Francisco 2015 rằng “những kết quả lớn nhất mà Apple đã đạt được trong những năm vừa
qua là gì?”. Ông ấy trả lời rằng “chúng tôi không chú trọng vào những con số mà chúng tôi tập
trung vào những thứ để có được những con số”. Trong marketing, doanh nghiệp phải đặt ra
những mục tiêu cụ thể; tuy nhiên nếu chúng ta chỉ tập trung vào những kết quả thì có thể chúng
ta sẽ có những chiến lược hành động ưu tiên để đạt được lợi ích của mình mà bỏ qua nhu cầu, lợi
ích của khách hàng. Cho nên khi thiết lập mục tiêu, thay vì chỉ chú trọng vào kết quả, doanh
nghiệp cần xác định tại sao chúng ta muốn đạt được mục tiêu đó và làm thế nào để đạt được mục
tiêu đó. Bằng cách này, doanh nghiệp có những chiến lược hành động phục vụ khách hàng tốt
hơn và đạt được mục tiêu của mình.

Làm thế nào để xây dựng những mục tiêu marketing cụ thể?

Trước tiên doanh nghiệp cần xác định 3 yếu tố chính sau:
– Hunger (Why)– Tại sao chúng ta muốn đạt được những mục tiêu đó? Doanh nghiệp
đang gặp phải những vấn đề gì và tại sao chúng phải giải quyết?
– Aspirational Anchor (How) – Làm thế nào để đạt được mục tiêu đó hay giải quyết
vấn đề đó?
– Goal (What) – Cụ thể chúng ta phải làm gì?
Sau khi xác định ‘Why’ và ‘How’, doanh nghiệp trả lời câu hỏi ‘What’ bằng cách xác định mục
tiêu marketing cụ thể. Mục tiêu marketing được xây dựng theo mô hình SMART.
– Specific (S): mục tiêu cần xác định cụ thể cái doanh nghiệp muốn đạt được và xác
định ai sẽ làm, nguồn lực cần để thực hiện và kế hoạch hành động.
– Measurable (M): mục tiêu phải đo lường được (ví dụ tăng 20% doanh số bán hàng)
– Attainable (A): mục tiêu phải đạt được
– Relevant (R): mục tiêu cần liên quan với mục đích kinh doanh chung của doanh
nghiệp hay theo xu hướng phát triển của ngành.
– Time-bound (T): mục tiêu cần đạt được trong thời gian nào.

#muctieu, #muctieumarketing, #SMART

Nguồn: Clifford Chi, 2021. How to set and achieve marketing objectives in 2021. HubSpot.

 

Luke